Referencje

UNIKOL Sp. z o.o.:

„Wysokie walory organizacyjno-techniczne, doświadczona kadra techniczna spawania i montażu stawiają przedsiębiorstwo Mostostal Będzin P.P.B. Sp. z o.o. w czołówce wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Polecając usługi Mostostal Będzin P.P.B. Sp. z o.o. zdajemy sobie sprawę z faktu, że prace wykonane przez to przedsiębiorstwo charakteryzują się wysoką jakością.”

Hotel PODKOWA

„…posiada niezbędny potencjał i wiedzę oraz bogate doświadczenie, co gwarantuje odpowiedni poziom techniczny i jakościowy wykonywanych prac zarówno na etapie projektowania jak i realizacji. Mając na uwadze powyższe P.P.B. Mostostal będzin w pełni zasługuje na polecenie jako solidny i wiarygodny wykonawca.”

2P POLAND Sp. z o.o.

„…roboty były przeprowadzone w sposób profesjonalny z poszanowaniem obowiązujących przepisów BHP i wymaganą starannością w zakresie jakości wykonywanych prac i terminów ich realizacji.

Rzetelność, terminowość oraz jakość prowadzonych robót, sprawność organizacyjna i zdolność bieżącego rozwiązywania problemów związanych z realizacją powierzonych zadań sprawia, że zdecydowanie polecamy firmę Mostostal Będzin P.P.B. jako pewnego i sprawdzonego partnera do realizacji podobnych przedsięwzięć”

H.P.R.  S.A.

„…na przestrzeni wielu lat współpracy i wspólnych realizacji pracownicy firmy P.P.B. Mostostal Będzin Sp. z o.o. wykazali się niezbędną wiedzą i doświadczeniem praktycznym.

Dotychczasowe realizacje wykonywane były poprawnie, z należytą starannością oraz zachowaniem wytycznych i wymagań, co sprawia że Firma ta jest godna polecenia innym zleceniodawcą”

STALPROFIL S.A.

„…Mostostal Będzin wygrał przetarg i projektował dla nas budynek biurowy Siedziby Zarządu” „Stalprofil S.A.w Dąbrowie Górniczej ul. Rozdzieńskiego 11a.”