Szanowni Państwo

Uzyskaliśmy poszczególne Referencję wybranych firm:

 • generalne wykonawstwo przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku hotelu „PODKOWA” w Siewierzu,
 • budowa zespołu budynków maszyny wyciągowej do pogłębienia i zazbrojenia szybu VI JSW S.A. KWK BUDRYK w Chudowie,
 • generalne wykonawstwo Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakada
  podsuwnicowąi bocznicą kolejową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną IZOSTAL S.A. (etap I)
 • generalne wykonawstwo obudowy i rozbudowy istniejących estakad
  podsuwnicowych STALPROFIL S.A. w Katowicach,
 • generalne wykonawstwo zadaszenie z częściową obudową składu stali nad
  suwnicami S1- S4 STALPROFIL S.A. w Dąbrowie Górniczej,
 • generalne wykonawstwo budynku socjalno-administracyjnego w Katowicach STALPROFIL S.A.