Выбранные проекты многих:

 

Lp.

1.

о проекте

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku hotelu "Podkowa" w Siewierzu

Инвестор или подрядчик объекта

ENG

Рабочий объем объекта [m 3]

16.483

Lp.

2.

о проекте

Projekt budowlany zespołu budynków maszyny
wyciągowej do pogłębienia i zazbrojenia szybu VI JSW S.A. KWK Budryk w Chudowie

Инвестор или подрядчик объекта

KWK BUDRYK
Ornontowice

Рабочий объем объекта [m 3]

11.218

Lp.

3.

о проекте

Projekt techniczny konstrukcji hali produkcyjnej w języku RU

Инвестор или подрядчик объекта

EFEKTOR Włoszczowa

Рабочий объем объекта [m 3]

Cz.magazynowa -13.700
Cz.socj.-biurowa -600
Ogółem: 14.300

Lp.

4.

о проекте

Nowa realizacja RU

Инвестор или подрядчик объекта

RU

Рабочий объем объекта [m 3]

123