Ausgewählte Projekte von vielen:

 

Lp.

1.

über das Projekt

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku hotelu "Podkowa" w Siewierzu

Anlage Investor oder Unternehmer

ENG

Hubraum Einrichtung [m 3]

16.483

Lp.

2.

über das Projekt

Projekt budowlany zespołu budynków maszyny
wyciągowej do pogłębienia i zazbrojenia szybu VI JSW S.A. KWK Budryk w Chudowie

Anlage Investor oder Unternehmer

KWK BUDRYK
Ornontowice

Hubraum Einrichtung [m 3]

11.218

Lp.

3.

über das Projekt

Projekt techniczny konstrukcji hali produkcyjnej w języku angielskim

Anlage Investor oder Unternehmer

EFEKTOR Włoszczowa

Hubraum Einrichtung [m 3]

Cz.magazynowa -13.700
Cz.socj.-biurowa -600
Ogółem: 14.300

Lp.

4.

über das Projekt

Nowa realizacja DE

Anlage Investor oder Unternehmer

DE

Hubraum Einrichtung [m 3]

123