Projekty architektoniczne

Nasza firma świadczy usługi projektowe i adaptacyjne w pełnym zakresie branżowym w ramach projektów architektoniczno- budowlanych
i instalacyjnych.

 • Projekty budowlane (wszystkie branże),
 • Prowadzimy nadzory budowlane;
 • Wnioski o uzyskanie warunków technicznych zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Adaptacje projektów typowych (prowadzimy sprzedaż projektów typowych);
 • Plany zagospodarowania działek;
 • Adaptacje i zmiany sposobu użytkowania;
 • Projekty adaptacji i renowacji obiektów zabytkowych;
 • Projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 • Projekty budynków biurowych i użyteczności publicznej;
 •  Projekty hal przemysłowych i kompleksów handlowych;
 • Projekty obiektów gospodarczych;
 • Projekty obiektów przemysłowych;
 • Projekty rozbudowy i modernizacji obiektów istniejących;
 • Projekty aranżacji wnętrz, kolorystyki, małej architektury;
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Projekty wykonawcze;
 • Opinie techniczne.