Historia

Firma P.P.B. „MOSTOSTAL Będzin” Sp. z o.o. została powołana wpisem do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Wydziału VIII Gospodarczo-
Rejestrowego w Katowicach Dział B. Nr 6682 w dniu 21.06.1991r.

Firma nasza powstała na tradycjach, doświadczeniu
i kadrze Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych MOSTOSTAL Będzin Przedsiębiorstwo Państwowe. Powstała ona
z przekształcenia Pracowni Projektowej Mostostalu Będzin wówczas
Przedsiębiorstwa Państwowego w samodzielny podmiot gospodarczy
w formie Sp. z o.o. Od tego momentu Firma działa nieprzerwanie do obecnej chwili. Zakresem naszego działania jest branża budowlana, w początkowym okresie projektowanie, a od roku 1996 również realizacja obiektów
budowlanych w generalnym wykonawstwie w ramach Biura Inżynierskiego.

Do roku 2000-ego 65% udziałów spółki było w rękach jej pracowników,
natomiast 35% posiadał Mostostal Będzin S. A. Na początku 2000 roku obecny Zarząd skupił w swoich rękach 100% udziałów spółki i posiada je do dnia dzisiejszego, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji.

P.P.B. MOSTOSTAL BĘDZIN Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem inzynieryjnym.

Realizujemy obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej w Generalnym Wykonawstwie. Zapewniamy szybkie i sprawne wykonawstwo robót.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz
wyspecjalizowanych pracowników montażowych.

Jesteśmy przygotowani przede wszystkim do prefabrykacji konstrukcji
stalowych, do prowadzenia nawet bardzo skomplikowanych montaży
konstrukcji stalowych i wszelkiego rodzaju urządzeń oraz prac remontowych.

Posiadamy własną pracownię projektową, własne biuro Generalnego Wykonawcy z nadzorem w poszczególnych branżach.